top of page

הרצאות

הרצאות בנושא רצפת האגן המשלבות לימוד ידע תאורתי יחד עם התנסות ותרגול של רצפת האגן. 

ההרצאות מספקות ידע לגבי האנטומיה והתפקוד של רצפת האגן, בעיות וליקויים ברצפת האגן, ודרכי טיפול ומניעה. ההתנסות מאפשרת למשתתפים להכיר ולזהות את רצפת האגן שלהם, וכן ומציידת אותם בכלים מעשיים לצורך תרגול של רצפת האגן. 

ההרצאות מגוונות, ותוכן/משך ההרצאה מותאם לקהלים שונים (קבוצות גיל שונות) ולמסגרות שונות (קבוצות אינטימיות כגון מעגלי נשים וקבוצות התעמלות, או קבוצות גדולות). 

ההרצאות מספקות ידע לגבי האנטומיה והתפקוד של רצפת האגן, בעיות וליקויים ברצפת האגן, ודרכי טיפול ומניעה. ההתנסות מאפשרת למשתתפים להכיר ולזהות את רצפת האגן שלהם, וכן ומציידת אותם בכלים מעשיים לצורך תרגול של רצפת האגן. 

ההרצאות מגוונות, ותוכן/משך ההרצאה מותאם לקהלים שונים (קבוצות גיל שונות) ולמסגרות שונות (קבוצות אינטימיות כגון מעגלי נשים וקבוצות התעמלות, או קבוצות גדולות). 

about-me-black-white.jpg
bottom of page